Eesti keel


Inimese esmaseks arenguliseks eesmärgiks on sisemise duaalsuse ületamine endas, väljakasvamine vastandumisest ning kooskõlalise (harmoonilise) eluviisi praktiseerimine. See on nii iga indiviidi kui ka kogu inimrassi vaimse küpsuse tegelik mõõdupuu.

Füüsiline reaalsus, elu sündmused ja olukorrad, peegeldavad isiksuse meele seisundit. Reaalsus on just nii  kooskõlaline, kui kooskõlaline  on selle looja ... või siis just nii vastandunud ja pinges.  

Üha süvenev teadlikuks saamine enese tegelikust olemusest loob laiemad eeldused meele ja keha tervise järkjärgulisele korrastumisele.